"Han hadde en egen evne til å leve helt i øyeblikket, uten å la tanken på fortid eller fremtid gripe forstyrrende inn. Og det viste seg som regel at hverken fortiden eller fremtiden tok noen skade av det"
(S. Hoel, Stevnemøte med glemte år, 1954; 17)

"Selvfølgelig kan jordbær gå. Bare de har et menneske med en kopp så"
Ella L, 4 år.

"Smil som du kan, Mamma!"
Una M, 3 år.

"If my hands are tied must I not wonder within
Who tied them and why and where must I have been?"
(B. Dylan, What good am I?)

mandag 20. februar 2012

Engler til å tro på :)


Sandengel på Tenerife, januar 2011.


Isengel på Sollia, januar 2012

Snøengel på Sollia, februar 2012.


Nybada lekeogdanseengler, Sollia, februar 2012.

1 kommentar: