"Han hadde en egen evne til å leve helt i øyeblikket, uten å la tanken på fortid eller fremtid gripe forstyrrende inn. Og det viste seg som regel at hverken fortiden eller fremtiden tok noen skade av det"
(S. Hoel, Stevnemøte med glemte år, 1954; 17)

"Selvfølgelig kan jordbær gå. Bare de har et menneske med en kopp så"
Ella L, 4 år.

"Smil som du kan, Mamma!"
Una M, 3 år.

"If my hands are tied must I not wonder within
Who tied them and why and where must I have been?"
(B. Dylan, What good am I?)

tirsdag 27. desember 2011

Spennende lesing om barnehager!

I det siste har jeg kommet over doktorgradsavhandlinger og masteroppgaver som omhandler ulike aspekter ved norske barnehager. Jeg synes dette er spennende lesing, og vil derfor tipse om noen av de. Nå når stadig flere barn tilbringer stadig flere av sine barndomsdager i barnehager trenger vi en levende debatt om hva en barnehage skal være, og hvordan de fungerer og oppleves for våre minste borgere! Her er altså noen viktige og interessante bidrag.


 "Det moderne barn og den fleksible barnehagen" En etnografisk studie av barnehagens
hverdagsliv i lys av nyere diskurser og kommunal virkelighet, av Monika Seland


Det moderne barn og den fleksible barnehagen"Det nye barnehagebygget. Rom for barns beste?" En kvalitativ studie av barnehageansattes opplevelse av arbeidet med de yngste barna i det nye barnehagebygget, av Karen Marie K Valberg Det nye barnehagebygget"Hvilken stemme har du?". Om lek og samhandling i en flerkulturell barnehage av Marie Frøysadal Hetland.


Hvilken stemme har du?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar